Wystawy

Wyrzykowski i inni – wkład Polaków w rozwój fotografii na Łotwie

 

Leonard-Aleksander Wyrzykowski urodził się w 1856 r. w guberni kowieńskiej jako syn Władysława i Zofii Myszkowiczów. Jeszcze przed 1856 r.  rodzice przenieśli się do folwarku Nowa Ferma pod Prelami w Łatalii (młodszy brat Leonarda – Michał urodził się w 1865 r. w folwarku Nowa Ferma).

 

 

 

zapomnian_unia_logo_

Zapomniana Unia – Wok��ł Traktatu Wileńskiego – 1561r.

 

Poszukując europejskiej tożsamości odwołujemy się do tradycji poszczególnych regionów, ale warto również poszukiwać tradycji powiązań międzyregionalnych, one bowiem lepiej wyjaśniają specyfikę poszczególnych obszarów.