Za wolność naszą i waszą

Za wolność naszą i waszą

Napis na pomniku głosi:
„Bohaterom Wojsk Polskich poległych w 1920 roku w walkach o wyzwolenie Łotwy.
Wdzięczni Rodacy z Łotwy”
Dalej są wymienione nazwiska 45 poległych i 42 nieznanych.