Za wolność naszą i waszą

Za wolność naszą i waszą

W 1921 roku powstał w Dyneburgu oddział Komitetu Bratnich Mogił, którzy podjął uchwałę o budowie pomnika i 22.06.1928 r. odsłonięty został pomnik w kształcie sarkofagu i wysokości 4 m.
W górnej części pomnika brązowa płyta z napisem:

„Latvijas neatkarības cīņas kritušo varonīgo Polijas karavīru dārgai piemiņai.”

W latach 70-tych cmentarz bohaterów polskich wraz z pomnikiem został całkowicie zniszczony przez władze radzieckie. Piasek z mogił wraz z kośćmi został użyty na budowę dróg.