VI Szkoła Podstawowa

VI Szkoła Podstawowa

VI Polska Szkoła Podstawowa powstała w 1925 r. jako rezultat zamknięcia Gimnazjum Polskiego p. E. Lichtarowicz i utworzenia Ryskiego Polskiego Gimnazjum przy ul. Torńa nr 4.
Uczniowie starszych klas zostali zaliczeni do Gimnazjum Ryskiego, natomiast z uczniów młodszych klas utworzona została VI Polska Szkoła Podstawowa.