Ochronka Polska – dzieci z wychowawczynią p. Konstancją Brynk.

Ochronka Polska – dzieci z wychowawczynią p. Konstancją Brynk.

Rok 1925. Kierowniczką Ochronki Polskiej była p. Elwira Piotrowska. (ofiarowała Jadwiga Szawdinis)