Ochronka Polska – dzieci w czasie posiłku

Ochronka Polska – dzieci w czasie posiłku

1925 rok. (ofiarowała Jadwiga Szawdinis)