Świadectwo Ryskiego Działu Oświaty.

Świadectwo Ryskiego Działu Oświaty.