Stowarzyszenie Polsko-katolickiej Młodzieży w Rydze „Promień”

Stowarzyszenie Polsko-katolickiej Młodzieży w Rydze „Promień”

W 1929 roku rozpoczęło pracę nowe młodzieżowe stowarzyszenie „Promień”, celem którego było zjednoczenie i wychowanie młodzieży w duchu katolickim. W latach 1933-1934 wychodziło pismo „Promień” – 11 wydań.
Filie „Promienia” działały w Dyneburgu i innych miastach Łotwy.