Poselstwo RP w Rydze

Poselstwo RP w Rydze

Na zdjęciu: drugi z prawej Bolesław Gołubiec, w środku (z mapą) Miż-Miszyn. Zdjęcie wykonano w 1938 lub 1939 roku.

Poselstwo RP w Rydze

Konsulat RP w Lipawie, Poselstwo RP w Rydze

Walerian Łopatto, konsul RP w Lipawie (do lutego 1925 r.) oraz konsul RP w Rydze (od lutego 1925 r. do marca 1929 r.)

Poselstwo RP w Rydze

Wacław Przesmycki, sekretarz legacyjny w pierwszej połowie lat 20-tych (do października 1923 r.)