Konsulat RP w Lipawie

Konsulat RP w Lipawie

Alf Pomian był konsulem RP w Lipawie w okresie 1 listopada 1926 – 1 lipca 1931 r. Był on zarazem ostatnim konsulem polskim w tym mieście. Konsulat RP w Lipawie funkcjonował od jesieni 1919 r. (na początku jako agencja konsularna) do lipca 1931 r.

Konsulat RP w Lipawie, Poselstwo RP w Rydze

Walerian Łopatto, konsul RP w Lipawie (do lutego 1925 r.) oraz konsul RP w Rydze (od lutego 1925 r. do marca 1929 r.)

Konsulat RP w Lipawie

Personel Konsulatu RP w Lipawie. Konsul Alf Pomian (drugi z lewej w pierwszym rzędzie) w towarzystwie pracowników

Konsulat RP w Lipawie

Michał Świrski, konsul RP w Lipawie w okresie od lutego 1925 r. do listopada 1926 r.