Konsulat RP w Lipawie

Konsulat RP w Lipawie

Personel Konsulatu RP w Lipawie. Konsul Alf Pomian (drugi z lewej w pierwszym rzędzie) w towarzystwie pracowników

Konsulat RP w Lipawie, Poselstwo RP w Rydze

Walerian Łopatto, konsul RP w Lipawie (do lutego 1925 r.) oraz konsul RP w Rydze (od lutego 1925 r. do marca 1929 r.)

Konsulat RP w Lipawie

Michał Świrski, konsul RP w Lipawie w okresie od lutego 1925 r. do listopada 1926 r.

Konsulat RP w Lipawie