Chór Młodzieży Polskiej w Ilguciems

Chór Młodzieży Polskiej w Ilguciems

Jak już sama nazwa wskazuje – skupiał całą polską młodzież zamieszkałą w tej dzielnicy miasta. Inicjatorką i organizatorką tego chóru była przełożona IV polskiej szkoły podstawowej pani Waleria Ootowa, dyrygentem chóru była pani Cecylia Pakalne. Chór miał swój Zarząd, którego celem było urządzanie corocznych koncertów, łącznie z wieczornicą, jak również odbył się w 1930 roku koncert chóru w Radio Wileńskim.