Zapomniana Unia - Wokół Traktatu Wileńskiego - 1561r.

Poszukując europejskiej tożsamości odwołujemy się do tradycji poszczególnych regionów, ale warto również poszukiwać tradycji powiązań międzyregionalnych, one bowiem lepiej wyjaśniają specyfikę poszczególnych obszarów.

Pod tym względem trudno w Europie o region bogatszy w doświadczenia niż dawne Inflanty. Obok lokalnej tradycji ludów bałtyjskich i ugrofińskich splotły się tu tradycje zachodnioeuropejskie��(niemieckie), środkowoeuropejskie (polskie i litewskie), wschodnioeuropejskie (rosyjskie) i skandynawskie.

Dzieje Inflant s�� egzemplifikacją ważnych wątków europejskiej historii: chrystianizacji, reformacji, ale także XIX-wiecznego kształtowania się nowoczesnych narodów. W 2009 r. obchodzono rocznicę polsko – litewskiej unii lubelskiej (1569), wyraźnie podkreślając paralelę między tym związkiem a współczesną Unią Europejską.

Obejrzyj wystawę w cało��ci

plik PDF – 10.3 MB