Wyrzykowski i inni – wkład Polaków w rozwój fotografii na Łotwie

Projekt prezentujący fotografie Leonarda Wyrzykowskiego, Józefa Kowalewskiego, Włodzimierza Malinowskiego, Bolesława Talat-Kiełpsza, Leona Bečalisa i innych artystów fotografów polskiego pochodzenia, którzy pracowali w Rydze, Lipawie, Ventspils, Jēkabpils oraz Jelgavie w latach 1869–1940. Wystawa prezentuje wkład polskich fotografików w rozwój tej dziedziny sztuki na Łotwie.

Fotografie pochodzą ze zbiorów Vladimira Eihenbauma oraz prywatnych archiwów potomków Leonarda Wyrzykowskiego, Bolesława Talat-Kiełpsza oraz Leona Bečalisa.

Pobierz katalog wystawy 

plik PDF – 3.4 MB