Więcej na temat Szkolnictwa polskiego w Rydze.

Uczennice gimnazjum w Moskwie

W czasie ewakuacji w 1916 roku. U góry z lewej Agnieszka Sudymt, trzecia z lewej  Cezaria Pudowska  – późniejsze nauczycielki IV polskiej szkoły podstawowej  w Rydze. (Ofiarowała J. Głowecka)