Budynek Ochronki Polskiej

Budynek Ochronki Polskiej

Budynek Ochronki Polskiej przy ulicy Katolickiej nr 23. Ochronkę utrzymywało Tow. „Dobroczynność” – działające w Rydze od 1878 r. (Ofiarował Z. Mieszkowski)