Poselstwo RP w Rydze

Poselstwo RP w Rydze

Wieniec na cmentarzu Bratnich Mogił niosą attache wojskowy mjr. F. Brzeskwiński oraz radca L. Krotoski. Za ministrem Beckiem poseł J. Kłopotowski oraz konsul S. Ryniewicz.

NAC_26_wizyta Becka w Rydze_na cmentarzu Bratnich Mogił

Poselstwo RP w Rydze

NAC_25_Walerian Łopatto

Konsulat RP w Lipawie, Poselstwo RP w Rydze

Walerian Łopatto, konsul RP w Lipawie (do lutego 1925 r.) oraz konsul RP w Rydze (od lutego 1925 r. do marca 1929 r.)

NAC_24_Wacław Przesmycki

Poselstwo RP w Rydze

Wacław Przesmycki, sekretarz legacyjny w pierwszej połowie lat 20-tych (do października 1923 r.)