Poselstwo RP w Rydze

Poselstwo RP w Rydze

W pierwszym rzędzie poseł RP p. Juliusz Łukasiewicz z małżonką. Po prawej stronie posła nuncjusz apostolski Antonio Zecchini,dalej konsul RP w Rydze Walerian Łopatto.

NAC_26_wizyta Becka w Rydze_na cmentarzu Bratnich Mogił

Poselstwo RP w Rydze

NAC_25_Walerian Łopatto

Konsulat RP w Lipawie, Poselstwo RP w Rydze

Walerian Łopatto, konsul RP w Lipawie (do lutego 1925 r.) oraz konsul RP w Rydze (od lutego 1925 r. do marca 1929 r.)

NAC_24_Wacław Przesmycki

Poselstwo RP w Rydze

Wacław Przesmycki, sekretarz legacyjny w pierwszej połowie lat 20-tych (do października 1923 r.)