Poselstwo RP w Rydze

Poselstwo RP w Rydze

Drugi z prawej Bolesław Gołubiec, trzeci z prawej p. Miż-Miszyn – Przewodniczący Naczelnej Rady Harcerstwa Polskiego na Łotwie oraz Naczelny redaktor pisma Polaków na Łotwie „Nasze Życie”.

Poselstwo RP w Rydze

Konsulat RP w Lipawie, Poselstwo RP w Rydze

Walerian Łopatto, konsul RP w Lipawie (do lutego 1925 r.) oraz konsul RP w Rydze (od lutego 1925 r. do marca 1929 r.)

Poselstwo RP w Rydze

Wacław Przesmycki, sekretarz legacyjny w pierwszej połowie lat 20-tych (do października 1923 r.)