Poselstwo RP w Rydze

Poselstwo RP w Rydze
NAC_25_Walerian Łopatto

Konsulat RP w Lipawie, Poselstwo RP w Rydze

Walerian Łopatto, konsul RP w Lipawie (do lutego 1925 r.) oraz konsul RP w Rydze (od lutego 1925 r. do marca 1929 r.)

NAC_24_Wacław Przesmycki

Poselstwo RP w Rydze

Wacław Przesmycki, sekretarz legacyjny w pierwszej połowie lat 20-tych (do października 1923 r.)

NAC_23_Stanisław Rybicki

Poselstwo RP w Rydze

Stanisław Rybicki, sekretarz konsularny w Poselstwie RP od lipca 1933 r.