Poselstwo RP w Rydze

Poselstwo RP w Rydze

Aleksander Lutze-Birk był pierwszym konsulem RP w Rydze (od lutego 1920 r. do października 1923 r.) Wcześniej, od jesieni 1919r. funkcjonowała w Rydze Agencja Konsularna RP, prowadzona przez Juliana Salcewicza.

Poselstwo RP w Rydze

Konsulat RP w Lipawie, Poselstwo RP w Rydze

Walerian Łopatto, konsul RP w Lipawie (do lutego 1925 r.) oraz konsul RP w Rydze (od lutego 1925 r. do marca 1929 r.)

Poselstwo RP w Rydze

Wacław Przesmycki, sekretarz legacyjny w pierwszej połowie lat 20-tych (do października 1923 r.)