Polskie Kursy Nauczycielskie

Polskie Kursy Nauczycielskie

W 1921 roku przy Ministerstwie Oświaty Łotwy został utworzony „Polski Zarząd Oświaty”, kierownikiem którego był mianowany inż. prof. Józef Rączewski, następnie po jego śmierci w 1922 r. został wybrany na to stanowisko dyrektor Polskiego Gimnazjum w Rzeżycy pan Antoni Tałat – Kiełpsz, powszechnie zwany Panem Kuratorem. Zajmował się kształceniem nauczycieli polskich szkół podstawowych na Państwowych Polskich Kursach Nauczycielskich. Zapraszał na nie pedagogów łotewskich i znanych profesorów z Polski.
W 1920 roku Antoni Tałat – Kiełpsz był odznaczony przez rząd łotewski orderem „Trzech Gwiazd”. W 1934 roku po wprowadzeniu rządów autorytarnych ograniczono rozwój szkolnictwa mniejszościowego; został zlikwidowany „Polski Zarząd Oświatowy” przy Ministerstwie Oświaty Łotwy.