Polskie drużyny harcerskie

Polskie drużyny harcerskie
Zbig_Miesz_7

Harcerstwo Polskie na Łotwie

plansza_31_3

Drużyny polskich harcerzy

Inicjatorka harcerskiego pozdrowienia „Czuwaj”. Obrała za hymn harcerski wiersz Ignacego Kozielewskiego „Wszystko co nasze” – we Lwowie utworzyła pierwszą drużynę dla dziewcząt.

plansza_31_1

Drużyny polskich harcerzy