Harcerstwo Polskie na Łotwie

Harcerstwo Polskie na Łotwie
plansza_31_3

Drużyny polskich harcerzy

Inicjatorka harcerskiego pozdrowienia „Czuwaj”. Obrała za hymn harcerski wiersz Ignacego Kozielewskiego „Wszystko co nasze” – we Lwowie utworzyła pierwszą drużynę dla dziewcząt.

plansza_31_1

Drużyny polskich harcerzy

plansza_24_19

Harcerstwo polskie