Harcerstwo Polskie na Łotwie

Harcerstwo Polskie na Łotwie

Drużyny polskich harcerzy

Inicjatorka harcerskiego pozdrowienia „Czuwaj”. Obrała za hymn harcerski wiersz Ignacego Kozielewskiego „Wszystko co nasze” – we Lwowie utworzyła pierwszą drużynę dla dziewcząt.

Drużyny polskich harcerzy

Harcerstwo polskie