15. Miejska Szkoła w Rydze

15. Miejska Szkoła w Rydze

W sierpniu 1940 roku nowa radziecka władza miasta zlikwidowała Państwowe Polskie Gimnazjum oraz 1 szkołę podstawową i z obu tych szkół została utworzona 15 Miejska Szkoła w Rydze. Szkoła mieściła się przy ul. Komjaunatnes krastmala /w tzw. Domu św. Józefa/. Szkoła zajmowała cały Dom, został też przeniesiony cały inwentarz obu zamkniętych szkół. Szkoła miała wszystkie klasy – od najmłodszej I klasy do XI maturalnej. Była to 15 Miejska Szkoła w Rydze z polskim językiem wykładowym. Dyrektorem szkoły został mianowany nauczyciel matematyki Dalmazy Łukaszewicz. Kierowniczką nauczania była Julia Ostrowska – nauczycielka języka polskiego.